top of page
sola1.jpg

- forutsigbar og fast pris

VI HAR GODE ORDNINGER FOR FINANSIERING, 
KONTAKT OSS FOR EN VURDERING
FINANSIERING

HUSBANKEN 
Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet.

 

Husbanken skal bidrar ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

alle Olahus under arealkravet  på 150 m2,
er godkjent for finansiering i Husbanken

Alle, uansett alder, kan få lån i Husbanken, men de stiller ekstra krav til utforming, funksjonalitet, energi og maksimalt areal. Det har vi tatt på alvor, og alle våre hus under 150 m2 BRA kan derfor bli godkjent i Husbanken.

BANKFINANSIERING
Odd Hansen AS har meget god kontakt med alle lokale banker, og de kjenner oss som en seriøs boligbygger. 

husbanken-logo.fw.png
logo-dnb.fw.png
sparebankenvest_500x300.png

Dersom du ønsker det, er vi behjelpelige i forbindelse med din søknad om finansiering. Alle våre priser er fastsatt på forhånd med 12 måneders prisgaranti.

 

De kostnadsoverslag vi sammen utarbeider med kunden er derfor meget presise. Dette gir det beste utgangspunkt for din søknad om eventuell finansiering.

finansiering
bottom of page